Życiorys

Dorastanie w Bydgoszczy 1905-1923 

Marian Adam Rejewski urodził się 16 sierpnia 1905 roku w Bydgoszczy. Jego matka, Matylda z domu Thomas, pochodziła z rodziny właścicieli browaru na Pogórzu pod Toruniem. Ojciec, Józef wywodził się ze zubożałego ziemiaństwa wielkopolskiego spod Gniezna. Marian był najmłodszym dzieckiem w rodzinie. Miał sześcioro rodzeństwa: trzy siostry i trzech braci. Rejewscy mieszkali w Bydgoszczy w kamienicy przy ulicy Wileńskiej 6.  


Rodzina Rejewskich

Marian Rejewski na kolanch mamy wraz z ojcem i rodzeństwem.

Marian uczęszczał do szkoły elementarnej przy Miejskiej Szkole Realnej w Bydgoszczy. Następnie uczył się w Królewskim Gimnazjum Fryderyka Wilhelma (Königliches Friedrich-Wilhelm Gymnasium in Bromberg), dzisiaj w tym samym budynku przy placu Wolności i ulicy Gimnazjalnej znajduje się I Liceum Ogólnokształcące imienia Cypriana Kamila Norwida.  W 1921 roku, w okresie nauki Mariana w gimnazjum, zmarł jego ojciec. Zarządzanie domem spadło całkowicie na matkę. Źródłem utrzymania rodziny stał się prowadzony przez nią przy ul. Dworcowej punkt loterii fantowej oraz odziedziczony po mężu sklep tytoniowy.  

1923 - 1932 Poznań- studia

 

 

 

Rodzina Rejewskich
Marian Rejewski na kolanach siostry Łucji na balkonie kamienicy pzy ul. Wileńskiej w Bydgoszczy
Wileńska 6
Gimnazjum Klasyczne w Bydgoszczy
Świadectwo z klasy szóstej Państwowego Gimnazjum Klasycznego
Duplikat świadectwa dojrzałości uzyskanego w Państwowym Gimnazjum Klasycznym w Bydgoszczy w 1923 r.
Klasa maturalna Państowego Gimnazjum Klasycznego w Bydgoszczy