Źródła i bibliografia

Źródła i bibliografia


Historia Enigmy  [online]. [dostęp 22.11.- 12.12.2018]. Dostępny w Internecie: http://enigma.umww.pl/?fbclid=IwAR2RNOQQAfok1YCjeg4ram9vc0VudHpbLEKmdfFdYzoY_qU63wyU5sRG-WU

Kapera Z. J.: Marian Rejwski pogromca Enigmy; The Enigma Press, Kraków 2005, ISBN 83-86110-60-0

Karbowski M.: Podstawy kryptografii; Wyd. 2, Helion, Gliwice 2008, ISBN 978-83-246-1215-4

Lelwic Jerzy: Kalendarium życia i działalności Mariana Rejewskiego na tle wydarzeń związanych z historią maszyny szyfrującej ENIGMA [online]. [dostęp 22.11.- 12.12.2018]. Dostępny w Internecie: https://caw.wp.mil.pl/plik/file/biuletyn/b27/b27_1.pdf

Rejewski Marian: Wspomnienia z mej pracy w Biurze Szyfrów Oddziału II Sztabu Generalnego w latach 1930 – 1945; Wydawnictwo Naukowe WAM,  Poznań 2014

Wałaszek Jerzy: Algorytmy struktury danych - Szyfr Enigmy; [online]. [dostęp 22.11.- 12.12.2018]. Dostępny w Internecie: https://eduinf.waw.pl/inf/alg/001_search/0066.php?fbclid=IwAR1hWA5qZEpqaAu7sUgGzulXvAzqavL5N_QzRhc1LqVmaBDbCwpw-Psu3zc

Wystawa w Izbie Pamięci poświęconej Marianowi Rejewskiemu w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy

Wystawa w Izbie Pamięci „Enigma” w Publicznym Gimnazjum im. Mariana Rejewskiego w Białych Błotach

Wykład płk Jerzego Lelwica – kustosza Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy nt. Życie i działalności Mariana Rejewskiego

Wałaszek Jerzy: Algorytmy struktury danych - Szyfr Enigmy; [online]. [dostęp 22.11.- 12.12.2018]. Dostępny w Internecie: https://eduinf.waw.pl/inf/alg/001_search/0066.php?fbclid=IwAR1hWA5qZEpqaAu7sUgGzulXvAzqavL5N_QzRhc1LqVmaBDbCwpw-Psu3zc

Odznaczenia Mariana Rejewskiego w sekcji Upamiętnia: http://r2001242.hostingrd.pl/wp/rejeviana/odznaczenia/ strona prowadzona przez Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy i stowarzyszenie Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa Oświaty.