Podziękowania

Za pomoc przy realizacji projektu „Polacy nieprzeciętni – Marian Rejewski” w szczególny sposób dziękujemy

 

p. płk Jerzemu Lelwicowi – kustoszowi Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy za pasjonującą opowieść o życiu i działalności Mariana Rejewskiego oraz o sposobie działania Enigmy.

p. Jerzemu Truszkowskiemu – nauczycielowi Zespołu Szkół Elektronicznych w Bydgoszczy za zainteresowanie nas postacią Mariana Rejewskiego i ukierunkowanie pracy nad projektem.

Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy – w szczególności p. dyr. Ewie Pronobis-Sosnowskiej za życzliwość i zainteresowanie projektem, p. Alinie Melnickiej-Zygmunt za opiekę i oprowadzenie po wystawie o Marianie Rejewskim.

p. Magdalenie Wolskiej i p. Annie Dumblańskiej ze Szkoły Podstawowej im. Juliusza Verne’a w Białych Błotach za pełne pasji spotkanie w Izbie Pamięci „Enigma”.

Screenshot_2018-12-12 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy

Screenshot_2018-12-12 Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy(1)

logo