Upamiętnienie

1938

Marian Rejewski odznaczony został Złotym Krzyżem Zasługi za rozwiązanie tajemnicy Enigmy.  Nadał go Prezydent RP Ignacy Mościcki na wniosek prezesa Rady Ministrów Felicjana Sławoja Składkowskiego.

Krzyz-zaslugi_Polska

     fot. ze zbiorów Pedaggicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. M. Rejewskiego w Bydgoszczy

1945

Marian Rejewski otrzymał wojenne odznaczenie państwowe(Srebrny Krzyż Zasługi z Mieczami), ustanowione dekretem Prezydenta RP na uchodźstwie w Londynie w 1942 roku (zmieniającym ustawę z 23 czerwca 1923 r.).

krzyz2fot. ze zbiorów Pedaggicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. M. Rejewskiego w Bydgoszczy

War Medal 1939-1945

Odznaczenia przyznanego przez władze brytyjskie w 1948 roku Marian Rejewski nie zdołał nigdy odebrać. W muzeum Lancaster House w Londynie 4 lipca 2005 r. odznaczenie wręczył córce kryptologa, Janinie Sylwestrzak, szef Sztabu Obrony Narodowej gen. sir Michael Walker.

 krzyz3

fot. ze zbiorów Pedaggicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. M. Rejewskiego w Bydgoszczy


29 listopada 1978

Rada Państwa nadała Marianowi Rejewskiemu Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski. Dekoracja odznaczeniem odbyła się 12 grudnia 1978 roku w Ministerstwie do Spraw Kombatantów.

Krzyz_Oficerski_Orderu_Odrodzenia_Polski

fot. ze zbiorów Pedaggicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. M. Rejewskiego w Bydgoszczy


1979

Minister obrony nadał Marianowi Rejewskiemu odznaczenie wojskowe (srebrny medal „Za zasługi dla obronności kraju”) ustanowione przez Sejm ustawą z dnia 21 kwietnia 1966 r.

Srebrny medal „Za zasługi dla obronności kraju”

fot. ze zbiorów Pedaggicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. M. Rejewskiego w Bydgoszczy


1983

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej trzem kryptologom w hallu Collegium Minus, siedzibie Instytutu Matematyki Uniwersytetu Poznańskiego

Pomnik kryptologów w poznaniu

Pomnik kryptologów w Poznaniu autorstwa Grażyny Bielskiej–Kozakiewicz i Mariusza Kozakiewicza, odsłonięty w 2007 r.,  fot. ze zbiorów Pedaggicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. M. Rejewskiego w Bydgoszczy

4 maja 1983

Uchwała Rady Miasta Bydgoszczy nr 26/100/83 w sprawie nadania nazwy Mariana Rejewskiego ulicy w Fordonie

 

16 sierpienia 1983

Poczta Polska wydaje kopertę pierwszego dnia obiegu FDC oraz znaczek z okazji 50 rocznicy złamania szyfru Enigmy

Znaczek z okazji 50 rocznicy złamania szyfru Enigmy

fot. ze zbiorów Pedaggicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. M. Rejewskiego w Bydgoszczy

16 sierpnia 1985

Wmurowanie tablicy pamiątkowej na ścianie frontowej kamienicy przy ul. Wileńskiej 6, w której urodził się Rejewski - w 80 rocznicę jego urodzin.


 Tablica pamiątkowa na ścianie frontowej kamienicy przy ul. Wileńskiej 6, w której urodził się Rejewski fot. Edyta Kęcik


1992

TVP emituje film dokumentalny pt. „Wojna mózgów” m.in. o pracy Rejewskiego nad Enigmą

2 czerwca 1997 

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej Rejewskiemu na ścianie pamięci Muzeum Tradycji Pomorskiego Okręgu Wojskowego (obecnie Pomorskie Muzeum Wojskowe)

 

1999

Prezes Rady Ministrów RP Jerzy Buzek zwraca się do Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego, o pośmiertne odznaczenie trójki kryptologów Orderem Orła Białego

 

lipiec 1999

Z inicjatywy środowisk polonijnych, w Bletchley Park odbywa się pierwszy polski festiwal dla upamiętnienia wkładu Polaków w rozszyfrowanie Enigmy

 

wrzesień 1999

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej na kamiennym obelisku w Pyrach, poświęconej polskim kryptologom

Obelisk upamiętniający prace trzech polskich kryptologów

fot. ze zbiorów Pedaggicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. M. Rejewskiego w Bydgoszczy

28 stycznia 2000

Bydgoski dodatek „Gazety Wyborczej” i Radio „Elita” ogłaszają wyniki plebiscytu na „Bydgoszczanina XX wieku”: Rejewski jest na czwartym miejscu


14 lutego 2000

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego z dnia 14 lutego 2000 roku Marian Rejewski został pośmiertnie odznaczony Orderem Polonia Restituta w uznaniu wybitnych zasług dla Rzeczypospolitej

Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski

fot. ze zbiorów Pedaggicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. M. Rejewskiego w Bydgoszczy

24 wrzesień 2001

Premiera angielskiego filmu pt. „Enigma”, wypaczającego wkład Polaków - protesty strony polskiej

 

6 grudnia 2001

Odsłonięcie tablicy na grobie Rejewskiego, ufundowanej przez Polskie Towarzystwo Matematyczne

Tablica na grobowcu Rejewskiego

fot. ze zbiorów Pedaggicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. M. Rejewskiego w Bydgoszczy

2002

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej na ścianie budynku przy Pl. Piłsudskiego w Warszawie, ufundowanej przez Zjednoczenie Polskie w W. Brytanii

1280px-thumbnail

fot. ze zbiorów Pedaggicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. M. Rejewskiego w Bydgoszczy

11 lipca 2002

Odsłonięcie pomnika, dla uczczenia pamięci trzech polskich kryptologów, w Bletchley Park przez księcia Kentu Edwarda, w obecności ambasadora RP w W. Brytanii, szefa kancelarii Prezydenta RP, b. prezydenta II RP R. Kaczorowskiego, ambasadora brytyjskiego w Warszawie i in.

 

25 listopada 2002

Odsłonięcie przez premiera rządu RP Leszka Millera tablicy pamiątkowej o dokonaniach polskich kryptologów, w hallu ambasady polskiej w Londynie

 

14 września 2005

Konferencja naukowa w Bydgoszczy, w ramach obchodów 100. rocznicy urodzin M. Rejewskiego, połączona z odsłonięciem jego rzeźby w centrum miasta autorstwa Michała Kubiaka, promocją książki pt. „Marian Rejewski 1905–1980. Życie Enigmą pisane” oraz emisją filmu TV Andrzeja Tomczaka pt. „Tajemnice Enigmy” (cz. I) i „Marian Rejewski 1905–1980"

thumbnail

 Rzeźba autorstwa Michała Kubiaka                                                          fot. Edyta Kęcik

thumbnail (1)

fot. Edyta Kęcik

2 października 2005

Odsłonięcie tablicy na frontonie willi les Fouzes k. Uzès, upamiętniającej polsko-francuską współpracę kryptologiczną w latach 1940–1942

 

Czerwiec 2009

Odsłonięcie tablicy na budynku w Lesie Kabackim w którym znadowało tajne biuro dekryptażu

pobrane

fot. ze zbiorów Pedaggicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. M. Rejewskiego w Bydgoszczy

4 września 2012

Medal Knowltona przyznała pośmiertnie Marianowi Rejewskiemu kapituła Związku Korpusów Wywiadu Wojskowego USA  na wniosek Kontrwywiadu Dowództw Sojuszniczych NATO. Odznaczenie odebrała córka kryptologa Janina Sylwestrzak podczas uroczystości zorganizowanej 4 września 2012 r. w Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO w Bydgoszczy. Medal Knowltona jest przyznawany od 1995 roku przez US Army Military Intelligence Corps Association w celu wyróżnienia osób, które wniosły znaczący wkład w osiągnięcia i sukcesy Wywiadu Wojskowego.

Knowlton Award

fot. ze zbiorów Pedaggicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. M. Rejewskiego w Bydgoszczy

1 grudnia 2015 

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej na ścianie I Lieceum Ogólnokształcącym w Bydgoszczy aby pokazać, że właśnie tutaj chodził do szkoły Maraian Rejewski w latach swojej młodości.

Tablica na ścianie ILO w Bydgoszcy

fot. Edyta Kęcik

Sierpień 2017

W Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 10 zawisła tablica informująca o tym, że w latach 1962-1969 mieszkał tutaj Marian Rejewski.

Tablica na Gdaśnkiej  10

fot. Edyta Kęcik

 

26 sierpnia 2017

Bydgoszcz, Dworcowa 10. Tu w latach 1946-1962 mieszkał tu M. Rejewski

Tablica upamiętniająca na Dworcowej 10

fot. Edyta Kęcik

27 października 2017 

Oficjalnie odsłonięto mural poświęcony Marianowi Rejewskiemu na kamienicy przy ulicy Gdańskiej 10 w Bydgoszczy autorstwa Juliana Nowickiego.

Mural na Gdańskiej 10 w Bydgoszczyfot. Edyta Kęcik

27 sierpnia 2018 

Powstał drugi mural z Marianem Rejewskim na ulicy Garbary 27 w Bydgoszczy wg projektu Marka Iwańskiego i studentów Uniwersytetu Technologiczno - Przyrodniczego.

Mural na ul. Garbary 27fot. Edyta Kęcik

Izba tradycji gdzie jest spcejalnie wydzielony segment o Marianie Rejewskim w szkole podstawowej im. Jules Verne w Białych Błotach budynek nr. B (wcześniej gimnazjum im. Mariana Rejewskiego w Białych Błotach)

Izba tradycji w Białych Błotachfot. Edyta Kęcik

Tutaj znajduje się mapa miejsc związanych z M. Rejewskim w Bydgoszczy i okolicach: