• Wywiad polski w Wolnym Mieście Gdańsku

    Niewątlipwie ikoną poslkiego wywiadu w Wolnym Mieście Gdańsku był mjr Jan Henryk Żychoń. To on zmodernizował i usprawnił pracę podległegu mu personelu oficerskiego oraz sieci szpiegowskich. Niemcy postrzegali go jako niebezpiecznego i nieobliczalnego rywala.

    read more
  • Niemieckie szpiegostwo w Wolnym Mieście Gdańsku

    Dla wywiadu niemieckiego działającego w Wolnym Mieście Gdańsku numerem jeden był Oskar Reile, który zbudował tam placówkę szpiegowską i nią kierował do początku lat tzrydziestych XX wieku.

    read more