Podziękowania

Nasza wystawa nie mogłaby powstać gdyby nie pomoc wielu instytucji i pracujących w nich ludzi.        

Dziękujemy za pomoc przede wszystkim Fundacji im. ks. Janusza St. Pasierba, a w szczególności Pani Marii Wilczek, za udostępnienie materiałów do wystawy.

Dziękujemy szkołom noszącym imię ks. Pasierba w Pelplinie i Tczewie,  które podzielily się z nami wiedzą i zgromadzonymi materiałami. Szczególną pomocą służyli nam Panowie Zdzislaw  Czyż i  Marek Deszcz

Podziękowania należą się także Panu Bogumiłowi Wiśniewskiemu, który udostępnił dla celów wystawy własne pamiątki związane z osobą ks. Pasierba.

Dziękujemy Panu Bogdanowi Wiśniewskiemu za udostępnienie swojego archiwum.

Dziękujemy za pomoc Pani Beacie Rzenno

Dziękujemy nauczycielom ZSP w Żabnie z Panią Dyrektor Agatą Wajdą-Tylek  za pomoc i wyrozumiałość w trakcie pracy nad wystawą. Szczególne słowa wdzięczności kierujemy tu  także dla Pana Krzysztofa Wójcika , który nie tylko pomagał w pokonaniu informatycznych barier ale udostępnił nam własne bogate archiwum i wiele własnych prac, bez których nasza wystawa byłaby dużo uboższa.

Podziękowania kierujemy także do ks. Grzegorza Lechowicza za pomoc w uzyskaniu materiałów z Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie

Dziękujemy Panu Grzegorzowi Cygonikowi za wykonanie dla nas zdjęć Al. Ks. Pasierba w Warszawie

Dziękujemy Panu Andrzejowi Kijowskiemu za zgodę na publikację w wystawie "Listu do Aniołka"

Dziękujemy tym, którzy udzielali nam wywiadów i dzielili sie wspomnieniami.

Dziękujemy Urzędowi Miasta i Gminy Żabno za udostępnienie materiałów i pomoc logistyczną dzieki czemu cały zespół mógł uczestniczyć w konferencji podsumowującej projekt.

Podziękowania  nie mogą pominąć pracowników Międzynarodowego Centrum Zarządzania informacją  z Pania Dyrektor Marią Śliwińską na czele. To dzięki ich pomysłowi i zaangażowaniu powstala nasza wystawa.