Bibliografia

Bibliografia

1.Mikulski Jan,. Kuling Małgorzata,siądz Prof. Janusz St. Pasierb w Żabnie, Żabno:Zespół Szkół Zawodowych,2000

2.Pasierb Janusz Stanisław,Gałęzie i liście.,Pelplin:  Bernardinum,1993

3.Pasierb Janusz Stanisław,Obrót rzeczy. Poznań:Pallottinum,1993

4.Pasierb Janusz Stanisław,Skrzyżowanie dróg,Pelplin: Bernardinum 1994

5.Pasierb Janusz Stanisław,Wiersze Wybrane,Warszawa:Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej,1998

6.Wstępujący na wzgórze, wspomnienia o Ks. Januszu St. Pasierbie,red. Maria Wilczek,Pelplin: Bernardinum.1995

7.www bogumil.wisniewski.ckj.edu.pl

8.www.googlemap.pl

9.www.liceum.pelplin.pl

10.www.wikipedia.pl

11.www.youtube.com

12.www.zse.tcz.pl

13.www.zspzabno.pl

14.www.zabno.pl

 

 

Archiwum Fundacji ks. J.St. Pasierba Fot. 36,37,42,63,64,65,103

Archiwum Prywatne Krzysztof Wojcik

Fot.2,3,4,5,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,28,29,30,32,46,47,54,73,76,77,78,79,80,81,94,95,96,97,98

,100,104,110,111,112,113,114

Film 1,2,3

Archiwum Prywatne ks. Jacek Pająk Fot.13

Archiwum Prywatne Oliwia Podlasiewicz Fot. 10,12,31

Rys.1,2,3,4

Archiwum prywatne Paweł Domański Fot.24,25,35,82

Archiwum Prywatne Ewa Cygan Fot.26

Archiwum Prywatne Małgorzata Pająk Fot.6,7,8,9,27,55,56,57,59,60,75,87,88,105,106,107,108,109

Archiwum Prywatne Bogdan Wiśniewski Fot.72

Archiwum Prywatne Bogumił Wiśniewski Fot.11,34,38,39,40,41,83

Archiwum Prywatne Grzegorz Cygonik Fot.101,102

Archiwum ZSP Żabno Fot.53,74,85,89,90,91,92,93

Film: Nadzieja,Skrzyżowanie dróg,Droga,Psalm

Archiwum ZSE Tczew Fot.48,49,50,51,52,84,88

Archiwum LO Pelplin Fot.66,67,68,69,70

Archiwum Prywatne Wiktoria Wiatr Fot.61,62

Rys.5

Wikipedia Fot.1,33,58,73

Google map Fot.43,44,45,83,86