Twórczość

Wywiad Bogumiła Wiśniewskiego z ks. Januszem Pasierbem o początkach jego pracy twórczej. (własność Bogumił Wiśniewski)

FROM: Youtube

Nadzieja -utwory ks.Pasierba w wykonaniu i aranżacji uczniów ZSP w Zabnie

FROM: Youtube

Skrzyżowanie Dróg - utwory ks.Pasierba w wykonaniu uczniów ZSP w Żabnie

FROM: Youtube

Droga - utwory ks.Pasierba w wykonaniu uczniów ZSP w Żabnie

FROM: Youtube

Psalm-utwory ks.Pasierba w wykonaniu uczniów ZSP w Żabnie

FROM: Youtube