Źródła

print this page

Biogramy opracowane przez Stanisława Błażejewskiego udostępnione przez A.M. Staniszewskich

Chamot Marek: Wykład na temat rozwoju handlu i kupiectwa w Bydgoszczy na przełomie wieków w dn. 16.11.2016 w ZSE

Chamot Marek: Dziedzictwo poprzemysłowe Bydgoszczy – kulturowy potencjał i jego wykorzystanie

Chamot Marek: „Dziedzictwo poprzemysłowe Bydgoszczy – kulturowy potencjał i jego wykorzystanie"

Chmara Anita: Mój Rynek. "Gazeta Pomorska" 4.10.2004

„Dziennik bydgoski” 21.01.1920

Dzisiejsi jubilaci, "Gazeta Bydgoska" 1.03.1927

Grochowski Zbigniew: Historia Bydgoszczy, 2012

Lewińska Aleksandra, Rękopis znaleziony w wieży, "Gazeta Wyborcza", 12.12.2008

Wąsacz Małgorzata: Kupiecka Mostowa, Gazeta Pomorska, 2.02.2015

Wojna Celna z Niemcami, Portal Kujawski, 12.07.2014

Wspomnienia Anny i Mieczysława Staniszewskich