Podziękowania

Nasza wystawa nie mogłaby powstać gdyby nie pomoc wielu instytucji i pracujących w nich ludzi.        

Dziękujemy za pomoc przede wszystkim Fundacji im. ks. Janusza St. Pasierba, a w szczególności Pani Marii Wilczek, za udostepnienie materiałów do wystawy.

Dziękujemy szkołom noszącym imię ks. Pasierba w Pelplinie i Tczewie,  które podzielily się z nami wiedzą i zgromadzonymi materiałami. Szczególną pomocą slużyli nam Panowie Zdzislaw  Czyż i  Marek Deszcz

Podziękowania należą się także Panu Bogumiłowi Wiśniewskiemu, który udostępnił dla celów wystawy własne pamiątki związane z osobą ks. Pasierba.

Dziękujemy nauczycielom ZSP w Żabnie na czele z Panią Dyrektor Agatą Wajda- Tylek za pomoc i wyrozumiałość w trakcie pracy nad wystawą .Szczególne słowa wdzięczności kierujemy także dla Pana Krzysztofa Wójcika , który nie tylko pomagał w pokonaniu informatycznych barier ale udostępnił nam wlasne bogate archiwum i wiele własnych prac, bez których nasza wystawa bylaby o wiele uboższa.

Dziękujemy tym którzy udzielali nam wywiadów i dzielili sie wspomnieniami.

Podziękowania  nie mogą pominąć pracowników Międzynarodowego Centrum Zarządzania informacją  z Pania Dyrektor Marią Śliwińską na czele. To dzięki ich pomysłowi i zaangażowaniu powstala nasza wystawa.