Konferencja "Wystawy wirtualne jako pomoc dydaktyczna w pracy z uczniem zdolnym"

print this page

Projekt zakończy prezentacja wystaw podczas konferencji na wspólnym spotkaniu przedstawicieli szkół i przygotowanie sprawozdania z realizacji zadań i wniosków na przyszłość.

Konferencja odbędzie się w dniach 15-16 grudnia 2016 r. w Sali Kolumnowej Towarzystwa Naukowego w Toruniu, ul. Wysoka 16. Zgłoszenia 10-minutowych komunikatów prosimy kierować na adres icimss@icimss.edu.pl, tel. 56 653 97 40.

Wstępny program w załączeniu.

Download files