Szkolenie

"Wywalcz Polsce wolność lub zgiń"

Pierwszą rzeczą którą zobaczył Waldemar Szwiec wchodząc do ośrodka szkoleniowego był wielki napis ,,Szukasz śmierci, wstąp na chwilę"

Napis ten znajdował sie w pierwszym ośrodku szkoleniowym dla Cichociemnych utworzonym w 1941 roku w Largo House w Szkocji